Kort om Leif W Linde

Min bakgrund
* Civ.ing. V LTH68
* Skånska Cementgjuteriet (Skanska) 1968-1971
* Malmö VA-verk 1971-1978
* ScandiaConsult AB 1978-1985
* Eskilstuna Energi & Miljö AB (EEM) 1985-
Min erfarenhet
* Aktiv inom studentkåren med internationella frågor
* Konstruktör och totalentreprenör
* Kommunalt anställd, utredare och projektledare
* Konsult med processfrågor inom VA, chef för konsultavdelning
* Chef och ledare, personal, ekonomi, org.utveckling, teknik och projektledn.
Mina intressen
* Nya idéer, problemlösning, "vad är det egentliga problemet ?"
* Teknisk utveckling, IT, programmering, webb-design/applikationer
* Information och utbildning
* Sektorsövergripande projekt VA-Energi-Avfall
* Internationella kontakter och projekt
Vad jag vill
* Ställa min erfarenhet och kunskap till andras förfogande
* Jobba med utredningar och med projektledarskap
* Jobba med säkerhetsfrågor, coaching och utbildning
* Jobba med VA-frågor internationellt
Vad jag är engagerad i just nu
* Seniorkonsult vid EEM AB. Arbetar spec. med med FoU-frågor, utredningar        och projekt. Rätt att ta externa uppdrag
* Omvärldsspanare Eskilstuna kommuns grupp för omvärldsanalys
* Medlem i Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp VAKA
* Medlem i Mälardalens översvämningsgrupp (arbetsutskottet)
* Handläggare för Hjälmarens vattenförbund (reglering, utprickning)

....kontakta mig....