Min affärsidé är följande:

Jag ställer mitt kunnande, min erfarenhet, mina kontakter, min problemlösningsförmåga, min kreativitet,
mitt engagemang till Ditt förfogande.
Jag blir Ditt bollplank, Din förlängda arm, Ditt ombud,
Din utbildare och kunskapsförmedlare, Din idégivare och Din problemlösare.
Jag företräder Dina intressen gentemot konsulter, myndigheter, leverantörer, politiker, massmedia etc.

....kort om Leif W Linde....